You are here: Home Sborové dopisy Květen 2018 Juda – čtvrtý syn Jákobův
Hlavní menu
News
2. 11. 2018
Stánek uctívání
46hodinová uctívací a modlitební stráž za Prahu a Českou republiku
25. 10. 2018
Místo uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
20. 10. 2018
Hudební seminář s Kenem Steortsem
17. 10. 2018
Kurz o misii
16. 10. 2018
Základní kurz užívání duchovních darů
14. 10. 2018
Veřejné setkání na podporu čínských křesťanů
kteří v ČR již druhým rokem žádají o azyl
13. 10. 2018
Uzdravovací shromáždění
8. 10. 2018
Výtvarný a marketingový workshop
8. a 9. 10.
4. 10. 2018
Kurz Příprava na manželství
začíná od čtvrtka 4. 10.
3. 10. 2018
Kurz Svoboda v Kristu
10 lekcí od 3. 10.
3. 10. 2018
Kurz Výchova teenagerů
10 praktických a vtipných přednášek s diskuzí u kávy
 
Document Actions

Juda – čtvrtý syn Jákobův

Kategorie: úvodník

Boží  milostí  jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní -- nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou.  (1K 15,10)

Začátek

Juda se narodil jako čvrtý syn Jákoba. Jeho matkou byla Lea, první manželka Jákoba, kterou on ovšem nemiloval. Nebyl tedy nejstarší syn, a dokonce ani syn Ráchel (kterou Jákob miloval). Dostal krásné jméno Juda - ten, který chválí. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla: „Zase mohu vzdávat chválu Hospodinu.“ Proto ho pojmenovala Juda (to je Ten, kdo vzdává chválu). (Gn 29,35) Z jeho života a jeho svědectví se můžeme mnoho naučit.

Juda ve shodě se svými bratry nenáviděl nejmladšího Josefa. Nemůžeme se jim divit. Otec miloval svého nejmladšího syna více než ostatní syny. Nenávist bratří přerostla v plán Josefa zabít. A všichni (kromě nejstaršího Rúbena) s plánem souhlasili. A v tu chvíli se Juda poprvé chopil iniciativy a navrhnul, že Josefa prodají. Tu řekl Juda svým bratrům: Jaký zisk z toho bude, když zabijeme svého bratra a utajíme jeho krev? (Gn 37,26) Nevíme, proč to udělal, jestli to byla jen lest a on chtěl Josefa zachránit. Nebo mu šlo o peníze? Nebo v tom byl nějaký jiný důvod? To nevíme a Bible nám to nevysvětluje. (Pravdou je, že otroctví v té době bylo velmi podobné smrti.)

Velká životní změna

Co následovalo? V té době se stalo, že Juda odešel od svých bratrů a uchýlil se až k adulamskému muži jménem Chíra. (Gn 38,1)

Nevíme, proč odešel, ale je velmi pravděpodobné, že to souviselo s tím, co bratři provedli Josefovi, a že zarmoutili svého otce Jákoba tak, že Jákob nechtěl žít. Juda odešel od své rodiny a vzal si za manželku kenaanejskou ženu, se kterou měl tři syny. O své první dva syny později Juda přišel (zemřeli kvůli svému hříchu) a poté zemřela i jeho manželka. O mnoho let později se Judova snacha Támar vydávala za chrámovou prostitutku, protože Juda nesplnil svůj slib, který jí dal. Juda jí ovšem nepoznal a spal s ní. Támar s ním otěhotněla a to o nějakou dobu později vyšlo najevo. Proto se Juda rozhodnul, že Támar za její smilstvo nechá upálit. To se naštěstí nestalo, protože zjistil, jaká byla pravda. Poté se Judovi narodili dva synové.

Návrat k rodině a velká změna

Po této události se Juda vrátil ke své rodině. Jeho postavení v rodině se postupně změnilo a jeho otec mu začal důvěřovat více než nejstaršímu synovi Rúbenovi.

Bratři se opakovaně vydali do Egypta, aby nakoupili obilí. Josef, který se mezitím stal správcem Egypta, bratry zkoušel a při nejtěžší zkoušce Juda nabídnul svůj život za život svého bratra Benjamína. Nyní tedy prosím, ať tvůj otrok zůstane místo toho chlapce za otroka mému pánu a ten chlapec ať se vrátí se svými bratry.  Vždyť jak bych mohl přijít ke svému otci, když by chlapec nebyl se mnou? Ať nehledím na zlo, které by postihlo mého otce! (Gn 44,32-34)

Nakonec Juda dostal požehnání a z něho bylo jasné, že Mesiáš bude z pokolení Juda (Gn 49,8-12).

Jaký byl jeho život? Co vše prožil? Nedostatek lásky, žárlivost, pomstu, špatné svědomí, útěk, smrt svých blízkých, smilstvo, odpadnutí, hlad a mnohé další věci.

Prožil jsi něco z toho? Máš podobné zkušenosti ve svém životě? Myslíš, že tě to nyní znevýhodňuje? Podívej se na čtvrtého syna Jákobova. Na jeho život, na jeho zkušenosti. Nech se povzbudit tím, že i tebe si chce Bůh použít pro svoje plány. Navzdory tomu, co jsi ve svém životě prožil.

Juda se vrátil domů a to je obrazem skutečnosti, že i my se můžeme vrátit k Bohu nebo se k němu opět více přiblížit. A nejen se vrátit, ale nechat se použít a naprosto změnit svůj život. Bůh si totiž vždy může použít jen ty, kteří se mu dají k dispozici.

Celý sborový dopis

Petr Kácha

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools