You are here: Home Sborové dopisy Červen 2018 Jde „jen“ o šťastný život?
Hlavní menu
News
13. 8. 2018
Prostě příběh
induktivní studium Bible formou rozhovoru
4. 8. 2018
Den pro rodinu
1. 7. 2018
Misie skrze sport
Baví tě fotbal? Chtěl bys hrát v přátelské atmosféře? Nebo se chceš stát trenérem a vést druhé k Bohu?
1. 7. 2018
Bohoslužby během prázdnin
28. 6. 2018
Místo uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
15. 5. 2018
30 dní modliteb za svět islámu
Od 15. 5. do 14. 6.
 
Document Actions

Jde „jen“ o šťastný život?

Kategorie: úvodník

Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. (1 Tm 6,6)

Myslím, že všichni budeme mít shodu v tom, že přejeme sobě i svým blízkým šťastný život. Možná už se neshodneme v tom, co šťastný život je a jak ho dosáhnout, ale šťastní chceme být. Neil Anderson definuje štěstí jako stav, kdy chci to, co mám. Pavel v úvodním textu slovo štěstí nepoužívá, ale určitý návod na šťastný život dává. Ani on ani Neil Anderson nevyzývají k pasivitě, ale varují před tím, že pokud toho chceme moc nebo chceme nerealistické věci, je to dobrá cesta k nešťastnému životu.

Je ale štěstí ideálním hlavním, resp. dostačujícím cílem našeho života a stačí žít šťastný život nebo může jít ještě o něco více? Co když ke šťastnému životu přidáme něco navíc? Co je naším cílem? Proč děláme to, co děláme, a proč vůbec věříme Bohu? Abychom byli zdraví, bohatí, šťastní a neskončili v pekle? Nikdo nechce skončit v pekle, když uvěříme, tak máme odpuštěné hříchy, dostáváme darem zadarmo věčný život a Bůh žehná i v těch viditelných pozemských věcech. Jenže pokud nechceme být s Bohem kvůli němu samotnému, něco míjíme. Je tu Boží záměr pro náš život, jeho dobrá dokonalá vůle.

Ve Starém zákoně čteme o muži, který z vnějšího pohledu a asi i subjektivně žil šťastný život. Tento muž se jmenoval Nehemiáš a je po něm pojmenovaná celá biblická kniha. Žil cca 450 let před narozením Pána Ježíše v Persii. Pokud čteme knihu Nehemiáš, dočítáme se, že to byl zbožný muž. Když se totiž zamyslíme nad jeho modlitbou v první kapitole, vidíme, že to byl člověk zvyklý se modlit. A pokud čteme dále příběhy jeho života, vidíme také jeho úsilí o osobní svatost i posvěcení Božího lidu.

Byl člověkem společensky úspěšným. Povolání číšníka na královském dvoře znamenalo důvěryhodnost, společenskou prestiž a také bylo určitě ekonomicky dobře zajištěné.

Žil v prosperující říši a měl se na svou dobu i na svůj původ (byl potomek Židů přesídlených z Jeruzaléma babylonským králem – tedy nucený imigrant v cizí zemi) velmi dobře.

Všechny předpoklady ke spokojenému šťastnému životu. Nehemiáš se ale díval dál. Zajímal se o život Božího lidu a o Boží záměry. Když se dozví o tom, že Jeruzalém, kde jsou hroby jeho předků, je stále zničený, nedá si pokoj. Nemávne nad tím rukou, nespokojí se s tím se za situaci občas pomodlit a na podporu svých soukmenovců poslat nějaké finance, ale jde do Boží přítomnosti. A v Boží přítomnosti občas zazní něco, co změní náš život. Modlí se vytrvale, riskuje králův hněv a osobní újmu a dělá vše pro změnu situace Jeruzaléma. Nakonec  do Jeruzaléma odchází, nebyla to zrovna krátká cesta, žije v rozbořeném městě, v ohrožení od nepřátel, dost věcí financuje ze svých peněz a spolu s dalšími za relativně krátkou dobu zvládne to, co se nepodařilo za několik desítek let. Jeruzalémské hradby jsou obnoveny, brány jsou osazeny. Četba knihy Nehemiáš svým napětím a dynamikou připomíná detektivku. Zkuste si jí přečíst na jeden zátah, není až tak dlouhá.

Nehemiáš mohl prožít zbožný, spokojený a šťastný život. Anebo mohl prožít něco navíc – vstoupit do Božích plánů a nejenom vidět, ale osobně se podílet na růstu Božího království.

Je dobré žít šťastný život a přeji takový život sobě i každému, kdo čte tento článek. Přesto pokud uděláme štěstí cílem svého života, můžeme něco minout. Hrozí nám v horším případě sobectví a sebestřednost, v lepším případě povrchnost a prázdnota.

Máme volbu, jako ji měl Nehemiáš. Nikoli mezi šťastným a nešťastným, ale většinou mezi „jen“ šťastným a naplněným. Když budeme zůstávat v Boží přítomnosti, tak zakusíme naplnění, zmocnění, život z nás bude přetékat, bude stříkat, protože Duch svatý v nás udělá přetlak J

Celý sborový dopis

Lubomír Ondráček

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools