You are here: Home Sborové dopisy Březen 2018 Josefova změna
Hlavní menu
News
2. 11. 2018
Stánek uctívání
44hodinová uctívací a modlitební stráž za Prahu a Českou republiku
16. 10. 2018
Základní kurz užívání duchovních darů
14. 10. 2018
Veřejné setkání na podporu čínských křesťanů
kteří v ČR již druhým rokem žádají o azyl
4. 10. 2018
Kurz Příprava na manželství
začíná od čtvrtka 4. 10.
3. 10. 2018
Kurz Svoboda v Kristu
10 lekcí od 3. 10.
3. 10. 2018
Kurz Výchova teenagerů
10 praktických a vtipných přednášek s diskuzí u kávy
27. 9. 2018
Místo uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
20. 9. 2018
Mise Afrika 2018
prezentace z výjezdu do Afriky
19. 9. 2018
Kurz Výchova dětí
Deset dopolední o výchově dětí do 10 let pro nás, kteří se z toho občas trochu hroutíme...
14. 9. 2018
Seminář Místa uzdravení
14.–15. 9.
 
Document Actions

Josefova změna

Kategorie: úvodník

Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef pásl s bratry ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu. Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří, a udělal mu bohatě vyšívanou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. (Gn 37,2–4)

Josefův příběh si můžeme přečíst v první knize Bible. Tento starý příběh je svědectvím o Božím proměňujícím jednání.

Josef je poloviční sirotek, který se svému otci narodil až v jeho vyšším věku, a to z ženy, kterou skutečně miloval. Tato žena při porodu Josefova bratra umírá. Začátek Josefova života není tedy příliš idylický. Je to poloviční sirotek vyrůstající mezi nevlastními bratry (jeho vlastní bratr je výrazně mladší), s kterými nemá kvůli svému jednání a kvůli otcovým výchovným chybám (protežovat některé z dětí je destruktivní pro dítě samo i pro jeho sourozence) dobré vztahy. Navíc je to velmi obdarovaný člověk. O několik veršů dále čteme o snech, které jsou od Boha. A to všechno je hrozivá kombinace. Zraněný neuzdravený člověk vyrůstající v nezdravém rodinném prostředí, který má nezralý charakter a je výrazně duchovně obdarovaný, to je zárodek katastrofy. Mnoho lidí v dějinách církve kvůli této kombinaci padlo, a navíc způsobili těžkosti mnoha dalším.

Dokud vše vychází, hrozí průšvih. Často teprve těžkosti způsobí změnu. Něco je z našeho života potřeba odstranit. Jakub ve svém dopise píše, že se máme radovat, když nás potkají nějaké zkoušky, protože vítězství ve zkouškách přináší růst. Ano, pokud ve zkoušce neobstojíme, přinese to pád. Ale pokud obstojíme, přinese to růst.

Nemůžeme se na malém prostoru Sborového dopisu věnovat celému Josefovu životu. Zkuste si příběh přečíst. Je to úžasný dojemný příběh o změně a odpuštění. Josef se dostává do dalších konfliktů se svými bratry a ti ho nakonec prodají do otroctví, aby se ho zbavili. Josef se dostává do Egypta, kde slouží v domě velitele tělesné stráže faraona. Odolá svádění jeho manželky a po nespravedlivém obvinění se dostává do vězení. Jak to asi prožíval? Velké sny od Boha, místo jejich naplnění zrada bratrů, otroctví a vězení. Když někdy jdeme cestou poslušnosti a následování, dočkáme se těžkostí. Josef vězení, Štěpán ve Skutcích smrti a Jan Hus rovněž. Tyto zdánlivé porážky ale mají Boží záměr.

Faraon má sen a nikdo ho neumí vyložit. Faraonův číšník si vzpomene, že ve vězení je nějaký Hebrejec, který sny vykládá. A Josef vychází z vězení, vykládá sny a faraon ho ustanovuje druhým mužem po sobě. Josef se od svých sedmnácti do třiceti let změnil. Z rozmazleného protežovaného kluka, který nevyjde se svými bratry, se stává zralý muž, který spoléhá na Hospodina a používá své dary již nikoli k prosazení sebe, ale ku prospěchu ostatních a k Boží slávě.

Uplynou další léta. Josef se setkává se svými bratry. Má právo na ně být naštvaný. Může se jim pomstít. Asi se to v něm pere. Možná by se rád bratří zbavil a zůstal jen se svým bratrem Benjaminem. Bůh s ním ovšem dál jedná, on vidí změny v životě svých bratrů a k odpuštění přidává smíření. Když se jim dává poznat, říká překvapivou věc. A teď se netrapte a nehněvejte se na sebe, že jste mne sem prodali. Neboť Bůh mne poslal před vámi pro zachování života. (Gn 45,5)

Bůh Josefa změnil. Josef se vydal cestou milosti, spravedlnosti a následování, a to vše přineslo v jeho životě ovoce. Stal se člověkem posvěceným, obdarovaným, odpouštějícím a přinášejícím požehnání ostatním. Takové lidi potřebuje tento svět. Takové lidi Bůh hledá. A takovými lidmi se můžeme z Boží milosti stát. Co si vybereš? Chceš se vydat touto cestou? Cestou, která může být bolestná, ale která má smysl a naplní Boží plány. Kéž nám v tom Bůh pomáhá stejně jako Josefovi.

Celý sborový dopis

Lubomír Ondráček

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools