You are here: Home Regiony Východ
Hlavní menu

Východ

Info
Scházíme se:
každou neděli od 16:00 na Palmovce (Na Žertvách 23), kromě první neděle v měsíci.

Pastor:
Otakar Kunzmann st. (otakunzmann@volny.cz)
Starší:
Kunzmann Otakar ml., Krišica Jan, Nový Petr

Vedoucí služebností:
Diakoni:
Petr Homolka a Jiřina Homolková
Vedoucí nedělní školy:
Petr Mourek
Vedoucí modlitebně-prorockého týmu:
Jana Říhová
Vedoucí chval:
Ben Drápal
 

Vítejte na stránkách regionu Východ

Za pražský region Východ považujeme oblast dolního a horního Žižkova a část Prahy 9. Členy regionu jsou lidé všech věkových kategorií. Jelikož řada z nich na území Žižkova nebydlí, region vnímáme spíše jako společenství křesťanů, kteří se navzájem podporují a obohacují. Naším cílem je sloužit každému členu povzbuzením a láskyplným zájmem o život v autoritě Božího slova, v osobní modlitbě, v dosvědčování Boží svatosti a ve štědrém dávání sebe samého Bohu i do společenství církve. Snažíme se také naplnit Boží záměr a oslovovat ty obyvatele Prahy 3 a části Prahy 9, které nám Bůh svěřil.

Ota Kunzmann, pastor regionu

Sborový
dopis

Naše hodnota

Máme autoritu i dědictví Božích synů a dcer. To je naše identita.

Celý úvodník

Seznam
pravidelných akcí
Regionální shromáždění: Neděle 16:00 (kromě první neděle v měsíci), Na Žertvách 23, Praha 8 (metro "B" Palmovka). Péče o děti je zajištěna.
Kalendář
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools