You are here: Home Regiony Palmovka
Hlavní menu

Palmovka

Info
Zodpovědní starší:
Tomáš Dittrich
Lumír Ptáček
News
20. 11. 2012
Fotky z regionální dovolené
135 fotek z prosluněného pobytu na Šumavě
Prohlédnout
 

Vítejte na stránkách KS Praha – Palmovka

Jsme poměrně mladý region s věkovým průměrem 33,33 let, nepočítáme-li děti. Práce s dětmi patří k našim silným stránkám, stejně jako přátelská atmosféra a vynikající občerstvení po shromážděních. Máme rádi humor, a to možná i proto, že sami sebe nebereme tak vážně. Na rozdíl od Boha a jeho slova. Toho se snažíme poznávat a následovat. Věříme, že jedině Bůh může dát našemu životu radost a smysl.
K návštěvě zveme každého, kdo se o Bohu chce něco dovědět a nebo již hledá své místo ve společenství křesťanů. Možná to budete vy, kdo se s námi vypravíte na jednu z našich pravidelných návštěv dětí v Dětském domově v Sedleci-Prčici, umýt okna lidem v Domě s pečovatelskou službou na Bulovce nebo se přijdete jen tak podívat.

Tomáš Dittrich, Starší zodpovědný za region Palmovka

Sborový
dopis

Máme vliv

Potřebujeme ve svém životě vzít vážně v Bibli všechna zaslíbení, požehnání, instrukce a povzbuzení spolu s napomenutím.

Celý úvodník

Seznam
pravidelných akcí
Regionální shromáždění: každou neděli (kromě první v měsíci)v 10:00 v ulici na Žertvách 23 na Praze 8. Péče o děti je zajištěna.
Doprava: metro B – Palmovka (budova je od stanice metra na dohled)
Kalendář
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools