You are here: Home Poradenství
Hlavní menu

Poradenství

Info
Objednat se můžete telefonicky či emailem:
Petra Mizurová: 725 677 162
petra.mizurova@kaes.cz
 

Každý z nás se může dostat do obtížné životní situace, kdy potřebujeme radu, podporu nebo odbornou pomoc. Pokud se člověk potýká s duševními či duchovními problémy, vyhledání pomoci není projevem slabosti ani nedostatečné víry. Je to naopak výraz odhodlání a touhy po zdravém a plném životě, který pro nás Bůh zamýšlí.

Nabízíme vám poradenskou pomoc a terapeutickou podporu. Naším záměrem je poskytovat odborné poradenství, které respektuje biblické principy a zároveň využívá poznatků moderní psychologie. Můžete si domluvit jednorázovou konzultaci, několik návazných sezení nebo dlouhodobější terapii. Nabídka platí lidem bez rozdílu vyznání za předpokladu, že jim nebude vadit naše křesťanské zaměření.

Klademe důraz na laskavý přístup, bezpečné prostředí a respekt ke specifické situaci každého člověka. Diskrétnost je pro nás samozřejmým a striktním požadavkem. Protože poradenství děláme v nejvyšší možné kvalitě, účastníme se tzv. supervizí, kdy nám zkušení profesionálové pomáhají udržet nadhled a zlepšovat se. V takových situacích s nimi sdílíme poradenské případy, avšak i oni jsou vázáni přísnou mlčenlivostí. Léky nepředepisujeme, v případě potřeby jsme schopni doporučit další odborníky.

Lidem, kteří se aktivně věnují pastorační službě nabízíme možnost konzultace, která by jim pomohla reflektovat svoji službu či získat nový náhled případně odbornou radu v problematických situacích.

MUDr. Petra Mizurová

Sborový
dopis

Máme vliv

Potřebujeme ve svém životě vzít vážně v Bibli všechna zaslíbení, požehnání, instrukce a povzbuzení spolu s napomenutím.

Celý úvodník

Seznam
pravidelných akcí
Kalendář
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools