You are here: Home Novinky Dopis členům sboru 2018
Hlavní menu
News
31. 12. 2018
Petice za udělení azylu čínským křesťanům
odkaz
3. 6. 2018
Slavnostní shromáždění Církve Křesťanská společenství
místo sborových bohoslužeb, od 14:00 v hotelu Olšanka
26. 5. 2018
Festival Na Výšinách
25. 5. 2018
Noc kostelů 2018
24. 5. 2018
Místo uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
15. 5. 2018
30 dní modliteb za svět islámu
Od 15. 5. do 14. 6.
 
Document Actions

Dopis členům sboru 2018

30. 12. 2018

Milí bratři a sestry,

vždy, když píši dopis k novému roku, říkám si, že ideální by bylo, kdyby to byl dopis poslední, protože do konce roku přijde Pán Ježíš. Protože se to ale zatím nestalo, usedám opět k počítači a dívám se s vděčností zpět na rok právě končící a s nadějí na ten, který přichází.

Bůh opět projevil svou dobrotu ke mně osobně, k mé rodině, ke sboru i k naší zemi. I v osobně těžkých chvílích (a jednou z nich pro mě bylo úmrtí mé maminky) byl se mnou. To neznamená, že jsem mu vždy rozuměl, ale vždy jsem k Němu mohl přijít a mluvit s Ním o svých radostech i bolestech. Sbor prožil pokojný rok, viděl jsem lidi z různých generací, kteří se k Bohu přiblížili. Viděl jsem, že milující Boha mohou zakoušet, že jim všechny věci napomáhají k dobrému. Naše země zažívala Boží přízeň, kdy nás nezasáhl terorismus, výrazné přírodní ani jiné katastrofy. Zažíváme v dějinách nesrovnatelnou hojnost. Žádná okolnost nám nemůže zabránit Boha hledat a sloužit Mu.

Konec roku je také vhodná příležitost k osobnímu hodnocení. Jak se nám dařilo chodit ve světle s Bohem i se svými bližními? Na kolik jsme byli světlem, které je vidět zdaleka? Nakolik se v našem životě projevovaly sborové hodnoty a nakolik jsme spolupracovali v synergii s naším Pánem?

V roce 2015 jsem dal výzvu, aby se každý člen sboru rozhodl přečíst Bibli alespoň jednou za tři roky. Pokud jsi v lednu 2015 začal, měl bys v prosinci 2017 končit. Nejde o výkon, ale pokud někoho milujeme, tak nás zajímá, co říká. Bible má moc měnit životy, protože je to Boží slovo. Děkuji všem, kteří jste se k této výzvě připojili a Boží slovo jednou nebo i vícekrát přečetli. Vy, kteří jste to neudělali, zvažte prosím proč. Proč nemáte svobodu připojit se ke společné výzvě a proč pro vás není to, co Bůh říká, tak důležité. Myslím, že čeká na setkání s každým z nás.

Před sborovým výročním shromážděním jsem přemýšlel o tom, co je před námi. Nepřijal jsem nějaké přímé prorocké slovo, ale napadly mne čtyři věci, na které se můžeme zaměřit.

Kéž je rok 2018 rokem osobního růstu. Ať jsi nově uvěřivší, nebo s Bohem chodíš padesát let, nejsi na konci. Osobně chci Pána více poznat a více se Mu podobat. Nechci zůstat stejný a povzbuzuji i tebe – Bůh s tebou neskončil a můžeš Mu být blíž.

Kéž je rok 2018 rokem, kdy budeme čerpat z dědictví, které od Boha máme. Jako sbor jsme dostali spoustu darů, mohli jsme vyslat služebníky, darovat finance, mnozí čerpají z našeho učení a praxe. Držme toto dědictví nikoli jako náboženský relikt, ale jako živé Boží dílo a buďme na něj hrdí. Skutečně jsem hrdý na náš sbor, na mnohé z vás a i na ty, kteří ze sboru vyšli sloužit jinam. Jsme částí Těla Kristova a každý z nás je důležitým údem tohoto Těla.

Kéž je rok 2018 rokem, kdy se dobře připravíme a reagujeme na různé společenské a možná i právní tlaky. Hodnoty naší společnosti se víc a více vzdalují biblickým hodnotám. Nemáme na to rezignovat, ale máme tváří v tvář temnotě přinášet evangelium, naději a pokoj. Ve tmě je světlo více vidět. Současně tma se snaží světlo uhasit. Kéž reagujeme na proměňující se svět Božím způsobem a s odvahou bez ohledu na cenu, kterou možná budeme muset platit.

Kéž je rok 2018 rokem, kdy se obrátí více lidí. Raduji se z každého, kdo má zájem o evangelium a účastní se různých sborových akcí. Ale to není náš cíl. Naším cílem je obrácení lidí ke Kristu. Nevzdávám výhled na to, že jich bude přibývat.

I letos si přeji, aby Pán přišel. Kéž žijeme tak, jako by měl přijít zítra, a současně jako by měl přijít ještě za dlouhou dobu. Nevíme, kdy přijde, ale víme, že přijde, a že to bude brzy.

Kéž vás radost, pokoj a očekávání Boží blízkosti v roce 2018 neopustí ani na okamžik.

Prosinec 2017

Lubomír Ondráček

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools