You are here: Home Služba mládeži
Hlavní menu

Služba mládeži

Vítejte na stránkách služby mládeži v KS Praha

Mladí lidé touží po nových věcech! Dospívání a vysokoškolský věk jsou časem hledání, a proto máme lidem v tomto věku co nabídnout . Akce pro mládež jsou plánované jako místo, kde život rozhodně není nudný. Mají poskytovat křesťanské zázemí a prostor k růstu charakteru. Jde nám o to, aby se každý mohl setkat s Ježíšem jako s osobním Bohem. Bůh plánuje, aby mezi sebou lidé měli láskyplné vztahy, a proto tu chceme být – pro mladé z církve, i pro ty, kdo o Bohu nic nevědí.
Všichni 12-25-letí si mohou vybrat to, co je nejvíc baví, a taky mohou hledat místo, kde se budou moci sami zapojit. Mládež je otevřená skupina a dělí se na tři věková odělení. Dorost pro 12 – 15 leté, kde je čekají hry, chvála Bohu, poznávání Bible a spousta zábavy. Porost pro 15 – 18 leté, kde chceme pomoct převzít odpovědnost za vlastní duchovní život. Odrost pro 18 – 25, kde jde krom vztahů o to, aby lidé šli naplno za Ježíšem a nacházeli svoje místo v církvi.
Dita Frantíková - vedoucí služby mládeži

aktuální informace najdete ma http://mladezpraha.kaes.cz/

Sborový
dopis

Naše hodnota

Máme autoritu i dědictví Božích synů a dcer. To je naše identita.

Celý úvodník

Seznam
pravidelných akcí
Mládež se schází v týdnu podle věku a konkrétní termíny setkání jsou uvedeny na jejich stránkách (dorost, porost a odrost).
Kalendář
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools