You are here: Home Služba mládeži
Hlavní menu

Služba mládeži

News
31. 12. 2018
Petice za udělení azylu čínským křesťanům
odkaz
3. 6. 2018
Slavnostní shromáždění Církve Křesťanská společenství
místo sborových bohoslužeb, od 14:00 v hotelu Olšanka
 

Vítejte na stránkách služby mládeži v KS Praha

Mladí lidé touží po nových věcech! Dospívání a vysokoškolský věk jsou časem hledání, a proto máme lidem v tomto věku co nabídnout . Akce pro mládež jsou plánované jako místo, kde život rozhodně není nudný. Mají poskytovat křesťanské zázemí a prostor k růstu charakteru. Jde nám o to, aby se každý mohl setkat s Ježíšem jako s osobním Bohem. Bůh plánuje, aby mezi sebou lidé měli láskyplné vztahy, a proto tu chceme být – pro mladé z církve, i pro ty, kdo o Bohu nic nevědí.
Všichni 12-25-letí si mohou vybrat to, co je nejvíc baví, a taky mohou hledat místo, kde se budou moci sami zapojit. Mládež je otevřená skupina a dělí se na tři věková odělení. Dorost pro 12 – 15 leté, kde je čekají hry, chvála Bohu, poznávání Bible a spousta zábavy. Porost pro 15 – 18 leté, kde chceme pomoct převzít odpovědnost za vlastní duchovní život. Odrost pro 18 – 25, kde jde krom vztahů o to, aby lidé šli naplno za Ježíšem a nacházeli svoje místo v církvi.
Dita Frantíková - vedoucí služby mládeži

aktuální informace najdete ma http://mladezpraha.kaes.cz/

Sborový
dopis

Juda – čtvrtý syn Jákobův

I tebe si chce Bůh použít pro svoje plány. Navzdory tomu, co jsi ve svém životě prožil...

Celý úvodník

Seznam
pravidelných akcí
Mládež se schází v týdnu podle věku a konkrétní termíny setkání jsou uvedeny na jejich stránkách (dorost, porost a odrost).
Kalendář
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools