You are here: Home Služba dětem
Hlavní menu

Služba dětem

News
31. 12. 2018
Petice za udělení azylu čínským křesťanům
odkaz
3. 6. 2018
Slavnostní shromáždění Církve Křesťanská společenství
místo sborových bohoslužeb, od 14:00 v hotelu Olšanka
 

Vítejte na stránkách služby dětem v KS Praha

Součástí našeho sborového života je i práce s dětmi. Program pro děti (tzv. nedělní škola) probíhá souběžně s bohoslužbami pro dospělé a je rozdělen podle věkových kategorií. Děti jsou seznamovány s Biblí a vedeny k samostatnému, osobnímu vztahu k Bohu. Těchto programů se mohou účastnit i děti těch rodičů, kteří nejsou členy sboru. Cíle naší práce s dětmi naleznete zde.
Jednotlivými regiony jsou v našem sboru organizovány i další aktivity pro děti, např. tábory, různé zájmové skupiny, oddíly, příležitostné výlety a další.

Z větších akcí pořádaných pravidelně uvádíme například Tábor Lévitů.

Sborový
dopis

Juda – čtvrtý syn Jákobův

I tebe si chce Bůh použít pro svoje plány. Navzdory tomu, co jsi ve svém životě prožil...

Celý úvodník

Seznam
pravidelných akcí
Souběžně se všemi nedělními shromážděními probíhá program pro děti v několika věkových skupinách.
Kalendář
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools