You are here: Home Služba dětem
Hlavní menu

Služba dětem

Vítejte na stránkách služby dětem v KS Praha

Součástí našeho sborového života je i práce s dětmi. Program pro děti (tzv. nedělní škola) probíhá souběžně s bohoslužbami pro dospělé a je rozdělen podle věkových kategorií. Děti jsou seznamovány s Biblí a vedeny k samostatnému, osobnímu vztahu k Bohu. Těchto programů se mohou účastnit i děti těch rodičů, kteří nejsou členy sboru. Cíle naší práce s dětmi naleznete zde.
Jednotlivými regiony jsou v našem sboru organizovány i další aktivity pro děti, např. tábory, různé zájmové skupiny, oddíly, příležitostné výlety a další.

Z větších akcí pořádaných pravidelně uvádíme například Tábor Lévitů.

Sborový
dopis

Vděčnost a odpovědnost

Podle způsobu našeho života všichni poznají, jak vzácné je pro nás evangelium a víra v Pána Ježíše.

Celý úvodník

Seznam
pravidelných akcí
Souběžně se všemi nedělními shromážděními probíhá program pro děti v několika věkových skupinách.
Kalendář
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools