You are here: Home
Hlavní menu

KS Praha

News
1. 9. 2017
Film Církev jak ji neznáte
Proč lidé chodí chodí do církve a co jim to dává?
29. 6. 2017
Prague - Awakening Europe
festival, jehož cílem je být pro každý jeden národ v Evropě jiskrou...
15. 6. 2017
Dlouhý dech v misijní službě
Svědectví manželů Kramerových, jak i s rodinou sloužili řadu let v Nepálu
6. 6. 2017
Místa uzdravení
pravidelná setkání k modlitbám za uzdravení
od 18:00 Palmovka
4. 6. 2017
Letnice 2017
Pražské ekumenické setkání vděčnosti
Příběh humanitárního pracovníka Petra Jaška ze súdánského vězení, který je svědectvím o Boží milosti, síle modlitby a o úspěšné intervenci české diplomacie.
4. 6. 2017
Slavnostní shromáždění Církve Křesťanská společenství
od 14:00 v hotelu Olšanka
Řečník: Dan Drápal: Bůh ví vše, my jen trochu
Chvály: Proti proudu 30
3. 6. 2017
Beton
Vyrůst v pravého muže a bojovat o čistotu
27. 5. 2017
Festival na Výšinách – II. ročník
Openair hudební festival
 

Vítejte na stránkách sboru Křesťanské společenství Praha

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí a vítáme mezi sebou i lidi, kteří v Boha nevěří. Současně nám jde o hluboké a láskyplné vztahy a proto se snažíme budovat komunitu lidí se stejnými hodnotami a vírou.

O dění ve sboru pojednává měsíčník Sborový dopis. Lze si ho přečíst jak na těchto stránkách, tak ho lze získat v tištěné podobě na adrese sboru nebo na shromážděních.

Náš sbor je složen z devíti regionů, které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme jako celý sbor, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. Věnujeme se všem věkovým skupinám včetně dětí a mládeže. O jednotlivých regionech a našich dalších aktivitách se dozvíte více na jejich podstránkách.

Pokud jste noví návštěvníci a nepatříte k členům sboru, můžete navštívit naše oficiální stránky.

Ing. Lubomír Ondráček - hlavní pastor KSP


Brief information about this local church also in English

Sborový
dopis

Svoboda je nabízena všem

Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; ...

Celý úvodník

Seznam
pravidelných akcí
Společné bohoslužby - první neděle měsíce od 15:00 v KD Ládví (Burešova 1661, P8).
Jsou zajištěna zvláštní shromáždění pro školní a předškolní děti.
Ostatní neděle se scházíme na menších bohoslužbách na různých místech Prahy po jednotlivých regionech.
Kalendář
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Personal tools